Napkins White (Set of 4)

$29.95

Classic White go-to napkin

Set of Four (4)

Beautiful soft cotton